Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klachten procedure

Niels van Steenbergen Consultancy 

November 2022

 

Vertrouwelijkheid

 • Alle informatie, inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Niels van Steenbergen Consultancy, haar medewerkers en consultants, docenten en coaches en wordt niet verdeeld met derden tenzij daar toestemming voor is verleend door de cliënt. 2f

Registratie & betaling regeling cursussen  

 • U bent geregistreerd als het compleet ingevulde aanmeldingsformulier met handtekening via de post is ontvangen  en  de factuur betaald is.
 • Aanmeldingen worden op basis van ontvangstdatum behandeld
 • Bij overaanmeldingen wordt een reservelijst aangemaakt
 • Kosteloos annuleren kan tot vier weken voor aanvang van de cursus
 • Na deze periode zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht 
 • Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd.  
 • Niels van Steenbergen Consultancy behoudt zich het recht om de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. Het cursusgeld wordt dan geretourneerd. 
 • Niels van Steenbergen Consultancy behoudt zich het recht om bij  onvoorziene omstandigheden (ziekte, overleden familie lid, extreme weersinvloeden, uitbreken oorlog etc.) de cursusdagen te verzetten.  Er wordt dan een geschikte datum gezocht waarbij zoveel mogelijk cursisten kunnen. Het is dan niet mogelijk geld terug te vorderen bij afwezigheid. 

Klachten procedure met betrekking tot consultancy, onderwijs en coaching  

NVSC zal ten allertijden de klacht vertrouwelijk behandelen 7f

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor 2 jaar bewaard 7h

Indien de cliënt een klacht heeft over consultancy, onderwijs of coaching dat in contact met een consultant, docent of coach heeft plaatsgevonden dan heeft de cliënt drie mogelijkheden om een klacht in te dienen. Te weten:

Klacht indienen rechtstreeks aan de docent/coach 

Klacht indien aan de directeur

Klacht indienen bij beroepsvereniging Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP)

 1. Klacht indienen rechtstreeks aan de docent/coach 

Indien de cliënt een klacht heeft over het functioneren van een consultant, docent of coach dan dient deze in eerste instantie de desbetreffende consultant, docent of coach hierover  rechtstreeks te informeren of aan te spreken. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk (dit kan naar emailadres naam professional@nvsc.nl). 

Het streven is dat de beide partijen er onderling mondeling uitkomen. 

Indien de klacht schriftelijk (via de email) is aangeboden zal, volgens de regels van NVSC, de desbetreffende professional  binnen 8 dagen een ontvangstbevestiging sturen. 

Binnen 30 dagen zal de deze met een schriftelijke reactie komen met als doel om een oplossing te vinden voor de ontstane klacht. 

De cliënt dient vervolgens binnen 8 dagen schriftelijk aan te geven of ze de klacht seponeert of met haar klacht naar de directeur gaat.

 1. Klacht indienen aan de directeur

In dien het rechtstreeks aanspreken niet tot het gewenste resultaat leidt heeft de cliënt de mogelijkheid om de klacht kenbaar te maken bij de directeur van NVSC. 

Niels van Steenbergen (directeur NVSC)

Schiermonnikoog 13

3524 AH Utrecht

0651803376

Niels@nvsc.nl

De klacht kan zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden. 

Indien de klacht mondeling ingediend wordt zal de directeur trachten een oplossing te vinden samen met de cliënt en de professional voor het ontstane probleem. 

Indien de klacht schriftelijk wordt ingediend is de directeur verplicht binnen 8 dagen een ontvangstbevestiging te sturen. De klacht zal onderzocht worden. Binnen 30 dagen verplicht de directeur van NVSC zich om met een oplossingsgericht voorstel te komen. 

Bij een schriftelijk ingediende klacht zal de betreffende professional ten allen tijden door de directeur geïnformeerd worden over de aanwezigheid van een ingediende klacht. 

De professional krijgt geen inzage in de klacht. 

Van de briefwisseling zal een dossier bijgehouden worden.

Indien er een langere termijn dan 30 dagen nodig is voor onderzoek zal de cliënt daarvan op de hoogte worden gesteld met een toelichting op het uitstel. 

Het uitstel zal per keer maximaal 10 dagen duren. 

Bij uitstel zal tevens een nieuwe datum worden aangegeven waarop NVSC verwacht uitsluitsel te kunnen geven. 

Na de reactie van NVSC dient de cliënt schriftelijk binnen 8 dagen aan te geven of ze de klacht seponeert of met haar klacht naar de beroepsvereniging stapt. 


 1. Klacht indienen bij beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Indien het rechtstreeks aanspreken en het indienen van een klacht aan de directeur van NVSC niet tot het gewenst resultaat leidt heeft de cliënt de mogelijkheid om de klacht kenbaar te maken bij een onafhankelijke derde partij.

De kosten van de onafhankelijke derde partij zal betaald worden door Niels van Steenbergen Consultancy 

De onafhankelijke derde partij is:

PRO consult 

Contactpersoon Joost Levy (therapeut, consultant, coach en opleider) 

Postadres

Fruithove 8

6846 JH Arnhem

026-3704214

0651566215 

PRO consult is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. 

 • De uitspraak van het PRO consult in relatie tot de klacht is bindend voor NVSC (7d)
 • Eventuele consequenties worden door het instituut snel (binnen 2-6 weken) afgehandeld (7d)