fbpx

Stressvrij leiderschap 

Gefeliciteerd het is gelukt. De 25 gratis pagina's van het boek zitten over 20 minuten in je inbox. In de tussentijd heb ik nog waardevolle boodschap die je manier van leidinggeven verrijkt.


Hoe je met je team in 7 stappen vooruit komt  zonder 'leadershit'   

Lees verder als jij wilt weten hoe je met meer energie en plezier leiding geeft. 

Tijdelijk voor 19 euro in plaats voor 38 euro 

Weet jij wat 'leadershit' is? 

Ken jij bijvoorbeeld de situatie waarin teamleden: 

 • wat anders doen dan wat is afgesproken;
 • werk op jouw bordje terugwerpen;
 • eindeloos discussiëren maar niet tot daden komen;
 • zich ziekmelden zonder dat ze echt ziek zijn;
 • aan je stoelpoten lijken te zagen;
 • ruzie over triviale zaken maken?

Of de situatie waarin:

 • je in het team spanningen voelt maar niet begrijpt wat er aan de hand is; 
 • er binnen de groep "zogenaamd" onduidelijkheid bestaat over wie wat moet doen;
 • iedereen corona moe is en onverschillig wordt;  
 • lastige issues in je team verzwegen worden waardoor misverstanden toenemen;
 • problemen in de samenwerking worden ontkent; 
 • jullie steeds weer in oude patronen terugvallen?

Kortom situaties die sluimeren, onderhuids spelen en daardoor een niet-productieve stress veroorzaken?  Dat is ‘leadershit’.  

Mijn 'leadershit'

Ik herken het van vijfentwintig jaar terug toen ik als cursusleider op de Universiteit Utrecht werkte. Ik had stress omdat cursisten te laat kwamen. Mogelijk ken je dit ook van een vergadering of bijeenkomst.

Standaard begon mijn cursus daardoor vijftien minuten later. Ik voelde me altijd gehaast gedurende de les  om de lesstof binnen de tijd te behandelen.  Ik had van alles geprobeerd: 

 • het issue aangekaart,
 • omgangsregels bedacht,
 • laatkomers aangesproken,
 • sancties opgelegd en
 • beloningen gegeven. 

Niks hielp! 

Het te laat komen werd zelfs erger. Ik schaamde me tegenover mijn collega’s en ik voelde dat ik als leider van de groep faalde. Nog herkenbaar?

Pas tijdens een vijfdaagse Group Relations Conference, waarin je onbewuste groepsprocessen leert zien en  begrijpen, ontdekte ik dat de onbewuste groepsdynamiek, die alleen onder de oppervlakte te zien is, de oorzaak van het werkelijke probleem was. 

Doordat ik mijn cursus pas startte als de laatkomers binnen waren gaf ik onbewust mijn leiderschap aan hen weg. Indirect bepaalden zij hoe laat we gingen beginnen. Ik gaf hen onbedoeld aandacht en daarmee een beloning.

De cursisten die eerst op tijd kwamen werden eigenlijk impliciet gestraft omdat zij een kwartier moesten wachten. Uit rancune en op zoek naar een nieuwe leider gingen zij de laatkomers nu volgen en kwamen nu ook later opdagen. Gevolg, nog meer laatkomers waardoor de les nog later begon. 

Door dit inzicht was de oplossing simpel. Ik moest mijn leiderschap terugnemen en precies op tijd beginnen. In het begin was het een beetje onwennig, maar al snel veranderde de dynamiek en kwam iedereen op tijd.

 Zien, begrijpen en oplossen van stress 

Door deze ervaring ben ik me gaan realiseren hoezeer de processen onder de oppervlakte ons beïnvloeden. Zij bepalen waarom we doen wat we doen, bijvoorbeeld waarom we te laat komen of ons niet aan afspraken houden.

Ik ben me gaan verdiepen in dit thema en heb me gespecialiseerd in onbewuste krachten die het gedrag van individuen en groepen bepalen.

Nu help ik leidinggevenden met het zien, begrijpen en oplossen van organisatie- en leiderschapsstress onder de oppervlakte. 

Volgens de grondlegger van de psychoanalyse, Sigmund Freud, bepaalt ons ‘onbewuste’ voor meer dan 80% ons gedrag. Kortom voor een heel groot deel zijn we ons niet  bewust waarom we doen wat we doen.  

stel dat jij 

 • inzicht hebt in dit onbewuste gedrag;
 • in de hoofden van je collega’s kunt kijken en hun beweegredenen begrijpt waarvan ze zelf niet bewust zijn; 
 • sluimerende spanningen kunt oplossen;   
 • ingewikkelde onderliggende groepsprocessen en het lastig irrationele gedrag kunt begrijpen.

Dan wordt jij een leider die: 

 • controle en invloed heeft op het behalen van succes;
 • de organisatie naar een hoger plan tilt; 
 • door collega's om advies wordt gevraagd. 

hoef je je geen zorgen meer te maken of je:

 • wel goed wordt beoordeeld;
 • overspannen zal raken;
 • emoties van je werk mee naar huis neemt en daar afreageert;
 • de juiste beslissing neemt; 
 • uit je slof schiet ten overstaande van je collega's; 
 • leidinggeven wel iets voor jou is. 

Je creert daarmee: 

 • de mogelijkheid om naar een hogere positie te klimmen; 
 • de vrijheid om naar een andere organisatie over te stappen; 
 • een opening om een andere rol te gaan vervullen. 

Onder de oppervlakte kijken, kan dat dan? 

Het is niet eenvoudig om onder de oppervlakte te kijken en te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen, maar het is niet onmogelijk. Het wordt huidige leiders simpelweg niet aangeleerd. 

Dat lijkt logisch omdat het onbewuste niet zichtbaar is en veelal ongewenst. Net als bij een vuilcontainer stoppen we er van alles in waar we niet mee geconfronteerd willen worden. Het wordt daardoor moeilijk grijpbaar. 

Gelukkig is het wel aan te leren en is het mogelijk beweegredenen van dit tegenwerkend gedrag te zien en om te buigen. In stap één, ‘Kijk onder de oppervlakte’, uit mijn boek stressvrij leiderschap; succesvol samenwerken in zeven stappen, leer ik je hoe. 

Succes zonder stress 

Stap twee, ‘Check de levensvatbaarheid van het systeem’,  gaat je ook veel frustratie, tijd en stress besparen. 

De levensvatbaarheid van een systeem check je met behulp van de GRAP. Dit staat voor:


 • Grens, 
 • Rol, 
 • Autoriteit,  
 • Primaire taak.

Is de grens, je rol, je autoriteit, de primaire taak duidelijk afgebakend en voor iedereen helder, dan scoort het systeem hoog op levensvatbaarheid. Als dit niet zo is dan scoort het systeem laag op levensvatbaarheid en is het project, de meeting of vergadering gedoemd te mislukken zonder dat we ons daar op voorhand bewust van zijn.

 Let op! Of een samewerkingsverband levensvatbaar is is alleen onder de oppervlakte te zien. Boven de oppervlakte kan alles heel helder lijken.

De rest van de zeven stappen

Naast deze eerste en tweede stap zijn er nog vijf stappen die ik in de loop van de tijd ontwikkeld heb en helpen bij een stressvrijer leiderschap.

Ik had na mijn studie organisatiepsychologie het geluk dat ik bij de net opgerichte Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatie wetenschappen (Universiteit Utrecht) als docent kon werken. 

In het begin hadden we niks, geen gebouw, geen docenten, geen studenten en geen onderwijsprogramma. Alles moest opnieuw ontwikkeld worden.

Er werden de beste onderzoekers, hoogleraren, docenten maar ook organisatieadviseurs en trainers vanuit verschillende disciplines en van over de hele wereld aangetrokken. Met elkaar bouwden wij de organisatie op en ontwikkelden wij het nieuwe onderwijsprogramma. Hierdoor gonsde het van innovatieve ideeën en werd er in hoge mate kennis en kunde met elkaar gedeeld. 

Ik heb toen enorm veel geleerd waarvan ik voor de ontwikkeling van de zeven stappen veel profijt heb gehad. 

Via deze collega’s kwam ik weer in aanraking met andere professionals buiten de organisatie zoals Karien van Lohuizen bij wie ik een tweejarige trainers opleiding heb gevolgd over onbewuste processen in groepen. Of Prof. Dr. Burkard Sievers en Dr. Rose Mersky bij wie ik een  consultancyopleiding heb gevolg waarbij het kijken onder de oppervlakte voorop stond. 

Het boek

Als consultant en executive coach heb ik in de praktijk gezien hoeveel leidinggevenden last hebben van de sluimerende spanningen veroorzaakt door onbewuste processen. 

Het viel me op hoe weinig leidinggevenden met deze processen rekening houden en onderdeel maken van hun strategie en interventie. Dit komt omdat ze in hun opleiding simpelweg de kennis en vaardigheden hiervoor niet hebben gekregen.

Daarom heb ik een leiderschap programma van acht dagen ontwikkeld. Een uniek programma waarin je leert hoe je voortgang en succes bereikt zonder tegenwerking van ingewikkelde groepsprocessen en lastig irrationeel gedrag. Deze cursus scoort gemiddeld een 8,3 en zorgde voor 70% van de deelnemers dat ze binnen een half jaar een hogere positie kregen. Van oud-cursisten krijg ik nog steeds terug dat ze er dagelijks nog iets aan hebben. 

De kennis en ervaring die ik overbreng in de cursus heb ik nu opgeschreven in een boek:  

Stressvrij leiderschap: succesvol samenwerken in zeven stappen.


Ik heb de academische theorieën uit de psychoanalyse, psychodynamiek en systeemtheorie vertaald naar de praktijk en toegankelijk gemaakt voor leidinggevenden.

“Leidinggeven wordt weer leuk en luchtig" 

"Op onorthodoxe wijze neemt Niels de lezer bij de hand en houdt hem een spiegel voor. Kijk samen met hem onder de oppervlakte naar het gedoe op de werkvloer en verlos je van alle ‘leadershit’. Met Niels wordt leidinggeven weer leuk en luchtig. Lezen dit boek!

Alex de Ridder
- lid raad van bestuur GGz Breburg

De reis van dit boek

De ontwikkeling van mijn boek heeft een hele reis afgelegd. Ik weet nog goed dat ik in Spanje in de tuin van mijn vriendin (die woonde daar toen op een berg) al twee weken druk aan het schrijven was toen zij mij de vraag stelde: “Zeg Niels voor wie schrijf je dat boek eigenlijk?” Ik vond dat een enorm irritante vraag. Ik was druk met hoofdstuk vijf bezig. Ze haalde me uit mijn ‘flow’. Ik heb de vraag afgewimpeld.

Een week later stelde ze weer een vraag: “Zeg Niels, welke probleem hebben deze leiders eigenlijk, en hoe gaat jouw boek dat oplossen?” Om van het gezeur af te zijn heb ik haar toen wat laten lezen. Zij had verschillende leidinggevende functie gehad en was dus een prima test case. 

Haar feedback was subtiel doch vernietigend:

 • De inhoud was te academisch geschreven waardoor ze al snel afhaakte 
 • Het was erg theoretisch waardoor ze zich als leider niet aangesproken voelde 
 • Ze had niet het idee dat het boek een oplossing voor haar leiderschapsproblemen gaf

Ik was teleurgesteld, boos en gefrustreerd. Onze relatie was nog pril, maar kwam flink onder spanning te staan. Uiteindelijk moest ik toegeven dat ze gelijk had. Ik had te weinig nagedacht voor wie ik het schreef en wat hun concrete problemen zijn. Ik was mijn kennis en kunde aan het optekenen met de fantasie dat mensen dat graag wilden horen.

Ik ben gaan luisteren

Op haar advies ben ik me toen meer in mijn doelgroep gaan verdiepen. Ik ben leidinggevenden gaan interviewen en gaan onderzoeken waar ze te­gen­aan lopen. Wat gaat er in hen om? Met welke problemen hebben ze te maken? Welke taal spreken ze? Met welke frustraties, onzekerheden, angsten lopen ze rond? Welke oplossingen hebben ze uitgeprobeerd? En waarom werken die niet? Ik ben gaan luisteren en heb mijn aannames opzij­gezet. Mijn oude materiaal heb ik weggegooid en ik ben opnieuw begonnen. Het resultaat: 

 1. 1
  zeven concrete stappen die succesvol samenwerken bevorderen;  
 2. 2
  zesentwintig beschrijvingen van waargebeurde casus­sen; 
 3. 3
  negen tips hoe je een psychologisch veilige ruimte creëert;
 4. 4
  drie leiderschapstesten (in apart werkboek); 
 5. 5
  zevenentwintig oefeningen (in apart werkboek). 

In plaats van het overdragen van theoretische kennis werd het oplos­sen van organisatie- en leiderschapsstress mijn focus, zo­dat jij als leider niet meer:

twijfelt of je de juiste toon aanslaat; 


onduidelijkheden ervaart; 


zenuwachtig bent voor het functioneringsgesprek;

emoties van je werk meeneemt en op je gezin afreageert;

aarzelt of je de juiste beslissing neemt;


uit je slof schiet in het bijzijn van je collega’s;

spanningen over het team voelt terwijl je er de vinger niet op kan leggen; 

met angst rondloopt om overspannen te worden of een burn-out te krijgen; 

met een lege batterij naar huis gaat;


onderpresteert in vergelijking met je collega’s;

de frustratie hebt over de trage en moeizame vooruitgang omdat af­spraken niet worden nagekomen, conflicten oplaaien, mensen te laat komen, ja zeggen maar nee doen of alles op je bordje terug­leggen.

Iets voor jou?

Ook na de eerste oplage blijft het boek in ontwikkeling. Graag neem ik je advies, ervaring en kennis als leider daarin ook mee. Ten minste als het boek iets voor je is.

Het is iets voor je als je:

 • zonder sluimerende spanning vooruitgang met je team wilt bereiken;
 • met energie en plezier naar je werk wilt gaan;
 • onderliggende beweegredenen van je teamgenoten wil begrijpen;  
 • succesvol wil samenwerken; 
 • ingewikkelde groepsprocessen en lastig gedrag wil ombuigen tot iets positiefs. 

Het is niks voor je als je:

 • geen frustratie voelt als je team langzaam en moeizaam vooruitgang boekt;
 • nooit onzeker bent of je wel het goede doet en het juiste besluit;   
 • altijd weet hoe de organisatie werkt en hoe jij je rol daarbinnen moet opnemen; 
 • altijd met plezier naar je werk gaat; 
 • geen risico loopt overspannen te worden.

Waarom is dit boek uniek?

Omdat het het enige boek is dat: 

jou leert onbewuste groepsprocessen en lastig irrationeel gedrag te zien, te begrijpen en op te lossen waardoor jij niet meer de stress en frustratie hoeft te ervaren van “niet weten”, “niet begrijpen” en “niet kunnen”.

zowel aandacht heeft voor de invloed van onbewuste processen in jou als persoon, jou als leider, het team, de totale organisatie als in de context van de organisatie, waardoor je precies en heel specifiek leert zien waar het probleem zit, je gericht kan interveniëren en dus geen tijd verliest aan het implementeren van oplossingen die eigenlijk niet werken. 

ingewikkelde academische theorieën over menselijk gedrag en groepsprocessen uit de psychoanalyse, psychodynamiek, systeemtheorie en grouprelations gedachtengoed vertaalt in zeven stappen zonder dat de diepgang is verdwenen, zodat je het makkelijk toepast in jouw situatie in jouw organisatie.

jou leert onderhuidse onduidelijkheid over rollen, grenzen, bevoegdheden en taken helder te maken waardoor je veel effectiever en efficiënter samen doelen behaalt. 

jou leert hoe je je huidige leiderschapsrol kunt veranderen naar een leiderschapsrol die blijvend helpend is voor de primaire taak zodat je in een flow terecht komt zonder dat iemand op de rem gaat staan.

jou leert onderhuidse issues expliciet te maken om zo veenbranden te voorkomen en vulkaanuitbarstingen te stoppen.

jou leert de groepsdynamiek te veranderen door zelf een andere rol aan te nemen zodat je niet eindeloos hoeft te praten waarom mensen zich niet aan de afspraken houden, te laat komen of hun problemen op jouw bordje gooien. 

jou leert om afweermechanisme zoals projectie, ontkenning, splitting en rationalisatie te zien, begrijpen en om te buigen zodat je niet eindeloos veel tijd kwijt bent aan het bespreken en oplossen van een probleem. 

jou leert om een veilige psychologische ruimte te creëren waardoor er een open praatcultuur ontstaat zodat je geen stress en spanning van de onuitgesproken issues meer hoeft te ervaren.

Waar bestaat het boek uit?

Het boek bestaat uit:

A. Zeven stappen

die jou naar en succesvollere en stressvrijere leider helpen:

stap 1

Kijk onder de oppervlakte 

Deze stap is de oplossing voor het probleem dat je bepaalde issues in je team niet kan zien en begrijpen.

Deze stap ter waarde van 85 euro verlost je van het onzekere gevoel dat je ergens de vinger niet achterkrijgt

stap 2

 Check de levensvatbaarheid van het systeem 

Deze stap is de oplossing voor het probleem dat het maar niet lijkt te lukken om doelen en resultaten te behalen ondanks dat je zo hard je best doet.

Deze stap ter waarde van 65 euro voorkomt dat je energie steek in een taak of project dat gedoemd is te falen.

stap 3

Analyseer de huidige en gewenste rol 

Deze stap is de oplossing voor het probleem dat je een rol aanneemt die maar niet gewaardeerd wordt 

De stap ter waarde van 65 euro verlost je van twijfelgevoelens over je manier van leidinggeven.  

stap 4

Experimenteer met je gewenste rol 

Deze stap is de oplossing voor het probleem dat je nieuwe manier van leiding geven niet geaccepteerd wordt. 

De stap ter waarde van 45 euro verlost je van de conflicten met je teamleden.

stap 5

Maak het impliciete expliciet 

Deze stap is de oplossing voor het probleem dat onderhuidse spanningen in het team oplopen en gaan sudderen. 

Door deze stap ter waarde van 65 euro heb je nooit meer een knoop in je buik. 

stap 6

Verklein de sociale afweer 

Deze stap is de oplossing voor het probleem dat teamleden de realiteit niet onder ogen willen komen of ontkennen

Deze stap ter waarde van 55 euro verlost je van de psychologische druk dat jij de verantwoordelijk alleen draagt.

stap 7

Creëer een psychologisch veilige ruimte 

Deze stap is een oplossing voor het probleem dat je team weer terugvalt in oude patronen. 

Deze stap ter waarde van 55 euro verlost je van de teleurstelling dat niet alle interventies beklijven.

B. Zesentwintig concrete casussen

uit mijn consultancy praktijk ter waarde van 30 euro die je helpen de stappen naar jouw praktijk te vertalen.

C. Zevenentwintig concrete oefeningen

die je helpen om de stof beter in de praktijk toe te passen. Deze concrete oefeningen, ter waarde van 40 euro, staan in een apart werkboek 

D. Drie leiderschapstesten

waarmee je test in hoeverre je team levensvatbaar genoeg is en in hoeverre jij in staat bent een psychologische ruimte te creëren zodat mensen zichzelf naar een effectiever rol kunnen ontwikkelen. De testen van een totale waarde van 20 euro staan ook in een apart werkboek.

Tijdelijke aanbod speciaal voor jou 

De totale waarde van de afzonderlijke zeven stappen, de casussen, de oefeningen en testen is 85+65+65+45+65+55+55+30+40+20= 515 euro

Samen bied ik  nu het tekstboek (38,00 euro) en werkboek (21,50 euro) aan voor 59,50 euro 

Maar omdat jij interesse hebt getoond in stressvrij geef ik je deze week het tekstboek cadeau voor slechts: 

19 euro

100%  teruggeef garantie

veilige betaling

Reacties van lezers 

“Het boek helpt de slangen onder het tapijt te identificeren"

"Niels van Steenbergen maakt helder dat wat je in organisaties ziet niet altijd is wat er werkelijk aan de hand is. Door onze ingebakken afweermechanismen zijn we vaak vreemden voor onszelf. Met dit pragmatische boek helpt hij ons de vele organisatieslangen onder het tapijt te identificeren en leidt hij ons door de onderbuik van organisaties, zodat we beter in staat zijn realistischere en goede beslissingen te nemen."

Manfred F.R. Kets de Vries
- hoogleraar leiderschapsontwikkeling en organisatieverandering, INSEAD

“Een autoriteit op het gebied van onbewuste processen"

Niels is een autoriteit op het gebied van onbewuste processen en dynamieken binnen organisaties en dit boek is daar een bewijs van.” 

Jaeques Koeman
-ceo EDIA BV

“Na het lezen wil je een leider worden als je dat nog niet was" 

"De auteur is een ervaren coach en docent en geeft in dit fraai vormgegeven boek stapsgewijs een compleet overzicht van groepsdynamieken vervat in praktische tips en pakkende plaatjes. Na het doorlezen wil je toch een leiderschapsrol oppakken als je die nog niet had."

Prof. dr. Yvette M. van der Linden
- Hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg. Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 

“Het boek gaat uit van een ander perspectief"

“Na vele jaren managen kan ik zeggen dat ik nauwelijks baat heb gehad bij al die leiderschapstrainingen en -theorie die uitgaan van sjablonen en honderd procent maakbaarheid. Drucker, Kaplan, Porter, Tuckman, Covey et cetera, de apostelen van een maakbaar geloof, hebben we allemaal ondergaan maar zeggen zo weinig over mij als ontvankelijk schepsel, met mijn eigen onderbewuste drijfveren, mijn belangrijkste allergieën en mijn primaire reacties in situaties van gevaar. Het boek van Niels van Steenbergen gaat uit van een ander perspectief en doet een deur open naar wat ons werkelijk beweegt.’ 

Prof. dr Victor van Kommer 
- Director Tax Services, Member Executive Board, IBFD. 

“Het geeft nieuwe inzichten en vele handvatten"

 “Het zoveelste boek over leiderschap! was mijn eerste reactie toen ik het onder ogen kreeg. Als gepokt en gemazeld leidinggevende denk ik dat ik het allemaal wel heb gezien. Niets is minder waar. In dit prettig leesbare boek geeft Niels nieuwe inzichten en vele handvatten voor elke ervaren en onervaren leidinggevende. Een aanrader!”

Harry Versteeg
- wnd. Directeur Pieter Baan Centrum bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.

Neem de volgende stap in je leiderschapscarrière en reken voorgoed af met:

 • Afspraken die niet worden nagekomen;
 • Taken die op je bordje worden gegooid; 
 • Opdrachten die maar niet afkomen; 
 • Verantwoordelijkheden die worden afgeschoven;
 • Sluimerende spanning die ophoopt.

100% Geld terug garantie 

Het boek garandeert je een:

 • stressvrijere leiderschapsrol,
 • succesvollere samenwerking.

Stel dat jij na het lezen hier niks van merkt dan krijg jij zonder discussie of papieren voorwaarden je geld terug.


P.S. het is een tijdelijk aanbod en geldt maar een week. Een week is zo voorbij, dus bestel het vandaag nog. 

Copyright - Stressvrijleiderschap.nl