fbpx

Stressvrij leiderschap

Gefeliciteerd het is gelukt! De videotip zit over 20 minuten in je inbox.

Wacht nog even want hier heb ik nog een interessante boodschap voor je.


Bekijk deze video en leer hoe je in 7 simpele stappen jezelf veel tijd, geld en 'leadershit' bespaart  


Ervaar je wel eens stress van 'leadershit'? 

'Leadershit' is gedrag van je teamleden waardoor jij constant brandjes moet blussen, politie agentje moet spelen of mensen achter de broek moet zitten. Bijvoorbeeld omdat ze:


 • zich niet aan de afspraken houden waardoor het project in de soep draait, de klant begint te klagen en jij het mag gaan oplossen;
 • ruzie lopen te maken over onzinnige details, waardoor de sfeer grimmig wordt, de samenwerking verzuurt en jij als een soort 'cheerleader' iedereen weer mag gaan motiveren.
 • vanuit hun comfortzone elke verandering dwarsbomen, waardoor alles bij het oude blijft en jij constant het gevoel hebt dat je aan een dood paard loopt te trekken.   

‘Leadershit’ veroorzaakt bij 80% van de leidinggevenden dé meeste stress. 

Mijn 'leadershit'


Zelf herken ik het van vijfentwintig jaar terug.


Toen werkte ik nog als docent op de Universiteit Utrecht. 


Ik had last van 'leadershit' omdat cursisten te laat kwamen. 


Standaard begon mijn leiderschapscursus daardoor 25 minuten te laat. 


Ik voelde me constant gehaast om de lesstof binnen de tijd te behandelen.  

Ik heb van alles geprobeerd om het op te lossen: 

Maar niks hielp! 


Het te laat komen werd zelfs erger.


Ik schaamde me tegenover me collega's en voelde me als cursusleider gefaald.  


Ik ervaarde stress.


Pas na het voltooien van een opleiding over onbewuste processen in organisaties ontdekte ik dat de onderliggende groepsdynamiek de oorzaak was. 


Doordat ik pas startte als iedereen binnen was gaf ik onbewust mijn leiderschap aan de laatkomers weg. 


Indirect bepaalden zij hoe laat we gingen beginnen... en niet ik.


Door dit inzicht was de oplossing simpel: ik moest mijn leiderschap terugnemen en precies op tijd beginnen. 


In het begin was het onwennig om met twee deelnemers te starten, maar al snel veranderde de dynamiek en kwam iedereen op tijd.

 Zien, begrijpen en oplossen van stress 


Door deze ervaring ben ik me gaan realiseren hoeveel stress 'leadershit' veroorzaakt.


Maar ook hoe simpel de oplossing kan zijn als je door hebt hoe het werkt.


Leidinggevenden die ik spreek herkennen dit.


Ze beamen dat 'leadershit' verreweg dé meeste stress geeft.

 

Hierdoor is het team niet voortuit te branden, stranden projecten en sneuvelen opdrachten waardoor er veel tijd verloren gaat en geld verdampt. 

 

Sommige geven ook aan dat ze door de 'leadershit' 

 • slecht slapen, waardoor ze er overdag als een uitgebluste zoutzak bij zitten.
 • rug of nekklachten krijgen waardoor ze langdurige trajecten bij de huisart of fysiotherapeut moeten doorlopen.
 • te veel gaan drinken of snoepen waardoor ze steeds meer op een kamerolifant gaan lijken. 


Maar ze zeggen ook: "er is niks te doen aan die 'leadershit' van jou Niels"  


Het zit verscholen onder de oppervlakte waardoor je het niet kan zien en dus ook niet kan oplossen.


Er is niemand die zich bewust niet aan afspraken houdt,  ruzie maakt of veranderingen saboteert om te voorkomen dat de taken afkomen of een project vastloopt.

 

Maar het gebeurt wel!

 

Het gebeurt onbewust.


Als je leidinggeeft, betekent het nou eenmaal dat je brandjes moet blussen of dat je mensen achter hun broek moet zitten 

Als leidinggevenden moet je nou eenmaal accepteren dat je te maken hebt met 'leadershit' en dus met stress.

 Het geheim 


Het klopt dat 'leadershit' onbewust gedrag is.


Volgens de grondlegger van de psychoanalyse Sigmund Freud is überhaupt meer dan 80% van ons gedrag onbewust.


Voor een heel groot deel weten we eigenlijk niet waarom we doen wat we doen. We doen maar wat uit een impuls of uit angst. 

 

Het klopt niet dat je er dat je er niks aan kan doen.


Het enig wat je daarvoor moet weten is het geheim hoe je onder de oppervlakte van je organisatie kijkt. 


Ik heb me de afgelopen 25 jaar gespecialiseerd in het kijken onder de oppervlakte van organisaties. 


Ik heb daarmee vele leidinggevenden zoals jij geholpen. 

Ik weet het geheim om onder de oppervlakte te kijken ik heb de sleutel om de black box te openen.

Deze kennis deel ik graag met je omdat ik ervan overtuigd bent dat als je onder de oppervlakte kijkt oplossingen voor veel leiderschapsproblemen voor het oprapen liggen.

stel dat het je lukt 

 • om onder de oppervlakte te kijken;
 • en irrationele beweegredenen van je collega's inziet; 
 • of subtiele onderliggende groepsprocessen begrijpt;

Dan wordt jij een leider die: 

 • tijd over heeft om aan de taken te werken waarmee je de organisatie werkelijk verder helpt;
 • de organisatie naar een hoger plan tilt; 
 • door collega's om advies wordt gevraagd. 

hoef je je geen zorgen te maken of je:

 • wel goed wordt beoordeeld;
 • overspannen zal raken;
 • emoties van je werk mee naar huis neemt en daar afreageert;
 • de juiste beslissing neemt; 
 • uit je slof schiet ten overstaande van je collega's; 
 • leidinggeven wel iets voor jou is. 

Je creert daarmee: 

 • de mogelijkheid om naar een hogere positie te klimmen; 
 • de vrijheid om naar een andere organisatie over te stappen; 
 • een opening om een andere rol te gaan vervullen. 

De oplossing

De oplossing om de stress  te elimineren is simpel:

Kijk onder de oppervlakte en ga op zoek naar de 'leadershit' in je organisatie.

Maar hoe doe je dat? 

Die vaardigheid zit helaas bij veel leidinggevenden niet in hun timmerkistje. 

Het wordt hen simpel weg niet aangeleerd op leiderschapsopleidingen of managementcursussen. 

Gelukkig is het wél aan te leren. 


De truc is dat je subjectief gaat waarnemen. 


Ga luisteren naar wat je niet hoort en observeren wat je niet ziet.


Ik heb daarvoor een subjectieve waarneemmethode ontwikkeld.


De methode bestaat uit vier onderdelen:


 1. luister naar je onderbuiksignalen
 2. reflecteer op de situatie
 3. maak hypotheses
 4. zoek bewijs en tegenbewijs


Door deze onderdelen te doorlopen krijg je meer zicht op wat er onder de oppervlakte speelt.


Daarna dienen de oplossingen zich vanzelf aan. 

Succes zonder stress 

Onder de oppervlakte kijken is de eerste stap die jou concreet helpt om de 'leadershit' aan te pakken en de stress op te lossen.


Daarnaast heb ik nog 6 stappen ontwikkeld.


Stap 2 bijvoorbeeld:  ‘Check de levensvatbaarheid van het systeem’.  


In deze stap leg ik uit waarom 80% van de projecten in organisaties mislukt en hoe je dit kan voorkomen.


80% van de projecten faalt omdat de GRAP onder de oppervlakte niet gecheckt wordt  

De GRAP staat voor:


 • Grens, 
 • Rol, 
 • Autoriteit,  
 • Primaire taak.

Is de grens,  je rol, je autoriteit, de primaire taak helder voor iedereen dan scoort het project hoog op de levensvatbaarheid. 

Is dit niet zo dan is het project gedoemd te mislukken en geeft dat stress. 

Check dus de levensvatbaarheid voordat je begint.

Ontwikkeling van de zeven stappen

Voor de ontwikkeling van de 7 stappen heb ik veel gehad aan de periode dat ik bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatie wetenschappen (USBO) van de Universiteit Utrecht werkte.

Ik was net afgestudeerd als organisatiepsycholoog en de USBO werd net opgericht.

In het begin hadden we niks: geen gebouw, geen docenten, geen studenten en geen onderwijsprogramma.

Alles moest opnieuw ontwikkeld worden.

Van over de hele wereld en uit verschillende disciplines werden onderzoekers, hoogleraren, docenten maar ook organisatie-adviseurs en trainers aangetrokken. 

Met elkaar bouwden wij de organisatie en ontwikkelden het nieuwe onderwijsprogramma. 

Hierdoor gonsde het van innovatieve ideeën.

Er werd in hoge mate kennis en kunde met elkaar gedeeld. 

Via mijn collega’s van de USBO kwam ik weer in aanraking met andere professionals.

Zoals Karien van Lohuizen bij wie ik een tweejarige opleiding heb gevolgd over onbewuste processen in groepen.

Of hoogleraar  Burkard Sievers en Rose Mersky bij wie ik een  consultancyopleiding ( 2 jaar) heb gevolg waarbij het kijken onder de oppervlakte voorop stond. 

Samen met mijn praktijk ervaring als consultant en coach  heb ik toen veel geleerd.

Deze kennis en kunde  hebben de ontwikkeling van de zeven stappen sterk gevormd.

Het boek

Ik heb nu deze zeven stappen opgeschreven in een boek (en werkboek) met de titel:

Stressvrij leiderschap: succesvol samenwerken in zeven stappen.


Met de kennis en vaardigheden uit dit (werk)boek kan jij zelfstandig  de 'leadershit' stress gaan zien, begrijpen en oplossen. 

Je zal met meer energie en plezier naar je werk gaan en een effectieve leider worden.  


In het boek heb ik de academische theorieën uit de psychoanalyse, psychodynamiek en systeemtheorie vertaald naar de praktijk en toegankelijk gemaakt voor leidinggevenden.

“Leidinggeven wordt weer leuk en luchtig" 

"Op onorthodoxe wijze neemt Niels de lezer bij de hand en houdt hem een spiegel voor. Kijk samen met hem onder de oppervlakte naar het gedoe op de werkvloer en verlos je van alle ‘leadershit’. Met Niels wordt leidinggeven weer leuk en luchtig. Lezen dit boek!

Alex de Ridder
- lid raad van bestuur GGz Breburg

Het boek en werkboek bevatten 

 1. 1
   7 concrete stappen die succesvol samenwerken bevorderen;  
 2. 2
   26 concrete casussen uit de praktijk van leidinggevenden;
 3. 3
   9 tips om een open cultuur te creëren;
 4. 4
   3 leiderschapstesten; 
 5. 5
   27 oefeningen. 

Het boek helpt je bij het oplossen van de organisatie- en leiderschapsstress, zo­dat jij als leider niet meer:

twijfelt of je de juiste toon aanslaat; 


onduidelijkheden ervaart; 


zenuwachtig bent voor het functioneringsgesprek;

emoties van je werk meeneemt en op je gezin afreageert;

aarzelt of je de juiste beslissing neemt;


uit je slof schiet in het bijzijn van je collega’s;

spanningen over het team voelt terwijl je er de vinger niet op kan leggen; 

met angst rondloopt om overspannen te worden of een burn-out te krijgen; 

met een lege batterij naar huis gaat;


onderpresteert in vergelijking met je collega’s;

de frustratie hebt over de trage en moeizame vooruitgang omdat af­spraken niet worden nagekomen, conflicten oplaaien, mensen te laat komen, ja zeggen maar nee doen of alles op je bordje terug­leggen.

Iets voor jou?

Het boek is  iets voor je als je:

 • zonder sluimerende spanning vooruitgang met je team wilt bereiken;
 • met energie en plezier naar je werk wilt gaan;
 • onderliggende beweegredenen van je teamgenoten wil begrijpen;  
 • succesvol wil samenwerken; 
 • ingewikkelde groepsprocessen en lastig gedrag wil ombuigen tot iets positiefs. 

Het boek is niks voor je als je:

 • geen frustratie voelt als je team langzaam en moeizaam vooruitgang boekt;
 • nooit onzeker bent of je wel het goede doet en het juiste besluit;   
 • altijd weet hoe de organisatie werkt en hoe jij je rol daarbinnen moet opnemen; 
 • altijd met plezier naar je werk gaat; 
 • geen risico loopt overspannen te worden.

Waarom is dit boek uniek?

Omdat het het enige boek is dat: 

jou leert onbewuste groepsprocessen en lastig irrationeel gedrag te zien, te begrijpen en op te lossen waardoor jij niet meer de stress en frustratie hoeft te ervaren van “niet weten”, “niet begrijpen” en “niet kunnen”.

zowel aandacht heeft voor de invloed van onbewuste processen in jou als persoon, jou als leider, het team, de totale organisatie als in de context van de organisatie.

Hierdoor zie je precies waar het probleem zit, waardoor je specifiek kan interveniëren en dus geen tijd verliest aan het implementeren van oplossingen die uiteindelijk niet werken. 

ingewikkelde academische theorieën over menselijk gedrag en groepsprocessen uit de psychoanalyse, psychodynamiek, systeemtheorie en grouprelations gedachtengoed in Jip en Janneke taal vertaalt zonder dat de diepgang verdwijnt.

jou leert onderhuidse onduidelijkheid over rollen, grenzen, bevoegdheden en taken helder te maken waardoor je veel effectiever en efficiënter samen doelen behaalt. 

jou leert hoe je je huidige leiderschapsrol kunt veranderen naar een leiderschapsrol die blijvend helpend is voor de primaire taak zodat je in een flow terecht komt zonder dat iemand op de rem gaat staan.

jou leert onderhuidse issues expliciet te maken om zo veenbranden te voorkomen en vulkaanuitbarstingen te stoppen.

jou leert de groepsdynamiek te veranderen door zelf een andere rol aan te nemen zodat je niet eindeloos hoeft te praten waarom mensen zich niet aan de afspraken houden, te laat komen of hun problemen op jouw bordje gooien. 

jou leert om afweermechanisme zoals projectie, ontkenning, splitting en rationalisatie te zien, begrijpen en om te buigen zodat je niet eindeloos veel tijd kwijt bent aan het bespreken en oplossen van een probleem. 

jou leert om een veilige psychologische ruimte te creëren waardoor er een open praatcultuur ontstaat zodat je geen stress en spanning van de onuitgesproken issues meer hoeft te ervaren.

Het boek bestaat uit: 

A. Zeven stappen

die jou naar en succesvollere en stressvrijere leider helpen:

Het boek bestaat uit: 

A. Zeven stappen

die jou naar en succesvollere en stressvrijere leider helpen:

stap 1

Kijk onder de oppervlakte 

Deze stap verlost je van het onzekere gevoel dat je maar niet begrijpt waarom teamleden steeds wat anders doen dan wat is afgesproken.

Door deze stap ter waarde van 85 euro krijg je het inzicht waarom je teamleden zich zo gedragen als ze zich gedragen waardoor jij kan gaan bijsturen.

stap 2

 Check de levensvatbaarheid van het systeem 

Deze stap is de oplossing voor het probleem dat meer dan 80 % van de projecten mislukt. 

Met de informatie die uit de onderwaterwereld leer jij een project tot een succesvol einde te brengen. Deze stap is 65 euro waard 

stap 3

Analyseer de huidige en gewenste rol 

Deze stap verlost je van je twijfels of je wel een goede leider bent. 

In deze stap ter waarde van 65 euro vertel ik het geheim hoe je een leiderschapsrol op neemt die aansluit bij wat er werkelijk nodig is. 

stap 4

Experimenteer met je gewenste rol 

Deze stap verlost je van het gevoel dat je aan een dood paard loopt te trekken.

In deze stap ter waarde van 45 euro geef ik je de sleutel hoe je er voor zorgt dat je met je teamleden op een lijn komt te zitten.

stap 5

Maak het impliciete expliciet 

Door deze stap loop je niet meer met een steen in je maag rond omdat er allerlei onderhuidse spanningen in het team spelen.

Met deze stap ter waarde van 65 euro kraak je de code hoe je lastige issues binnen het team bespreekbaar maakt zonder dat de sfeer grimmig wordt. 

stap 6

Verklein de sociale afweer 

Deze stap is de oplossing voor het probleem dat teamleden vanuit hun comfortzone voortdurend verandering dwarsbomen 

Met deze stap ter waarde van 55 euro elimineer je alle tegenwerkingen zodat dat het team zich blijvend kan ontwikkelen 

stap 7

Creëer een psychologisch veilige ruimte 

Deze stap verlost je van de teleurstelling dat je team weer terugvalt in oude patronen. 

In de stap ter waarde van 55 euro onthul ik het raadsel hoe je ervoor zorgt dat jouw interventies beklijven 

B. Zesentwintig concrete casussen

Dit zijn concrete geanonimiseerde voorbeelden uit mijn consultancy praktijk die je helpen de stappen beter te begrijpen. Deze 26 casussen hebben een waarde van 30 euro.

C. Zevenentwintig concrete oefeningen

Deze concrete oefeningen staan in een apart werkboek en hebben een waarde van 35 euro. 

Ze helpen je om de stof beter in de praktijk toe te passen. 

D. Drie leiderschapstesten

Deze testen uit het werkboek, van een totale waarde van 45 euro, geven jou een inzicht over hoe effectief jij bent als leider.

Tijdelijke aanbod speciaal voor jou 

De totale waarde van de afzonderlijke zeven stappen, de casussen, de oefeningen en testen is 85+65+65+45+65+55+55+30+35+45= 

545 euro

Samen bied ik  nu het tekstboek (38,00 euro) en werkboek (21,50 euro) aan voor 

59,50 euro 

Maar omdat jij interesse hebt getoond in stressvrij geef ik je deze week het tekstboek cadeau voor slechts: 

19 euro

100%  teruggeef garantie

veilige betaling

Reacties van lezers 

“Het boek helpt de slangen onder het tapijt te identificeren"

"Niels van Steenbergen maakt helder dat wat je in organisaties ziet niet altijd is wat er werkelijk aan de hand is. Door onze ingebakken afweermechanismen zijn we vaak vreemden voor onszelf. Met dit pragmatische boek helpt hij ons de vele organisatieslangen onder het tapijt te identificeren en leidt hij ons door de onderbuik van organisaties, zodat we beter in staat zijn realistischere en goede beslissingen te nemen."

Manfred F.R. Kets de Vries
- hoogleraar leiderschapsontwikkeling en organisatieverandering, INSEAD

“Een autoriteit op het gebied van onbewuste processen"

Niels is een autoriteit op het gebied van onbewuste processen en dynamieken binnen organisaties en dit boek is daar een bewijs van.” 

Jaeques Koeman
-ceo EDIA BV

“Na het lezen wil je een leider worden als je dat nog niet was" 

"De auteur is een ervaren coach en docent en geeft in dit fraai vormgegeven boek stapsgewijs een compleet overzicht van groepsdynamieken vervat in praktische tips en pakkende plaatjes. Na het doorlezen wil je toch een leiderschapsrol oppakken als je die nog niet had."

Prof. dr. Yvette M. van der Linden
- Hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg. Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 

“Het boek gaat uit van een ander perspectief"

“Na vele jaren managen kan ik zeggen dat ik nauwelijks baat heb gehad bij al die leiderschapstrainingen en -theorie die uitgaan van sjablonen en honderd procent maakbaarheid. Drucker, Kaplan, Porter, Tuckman, Covey et cetera, de apostelen van een maakbaar geloof, hebben we allemaal ondergaan maar zeggen zo weinig over mij als ontvankelijk schepsel, met mijn eigen onderbewuste drijfveren, mijn belangrijkste allergieën en mijn primaire reacties in situaties van gevaar. Het boek van Niels van Steenbergen gaat uit van een ander perspectief en doet een deur open naar wat ons werkelijk beweegt.’ 

Prof. dr Victor van Kommer 
- Director Tax Services, Member Executive Board, IBFD. 

“Het geeft nieuwe inzichten en vele handvatten"

 “Het zoveelste boek over leiderschap! was mijn eerste reactie toen ik het onder ogen kreeg. Als gepokt en gemazeld leidinggevende denk ik dat ik het allemaal wel heb gezien. Niets is minder waar. In dit prettig leesbare boek geeft Niels nieuwe inzichten en vele handvatten voor elke ervaren en onervaren leidinggevende. Een aanrader!”

Harry Versteeg
- wnd. Directeur Pieter Baan Centrum bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.

Neem de volgende stap  en reken voorgoed af met:

 • Afspraken die niet worden nagekomen;
 • Taken die op je bordje worden gegooid; 
 • Opdrachten die maar niet afkomen; 
 • Verantwoordelijkheden die worden afgeschoven;
 • Sluimerende spanning die ophoopt.

100% Satisfaction Guaranteed

Secure Payment

100% Geld terug garantie 

Het boek garandeert je een:

 • stressvrijere leiderschapsrol,
 • succesvollere samenwerking.

Stel dat jij na het lezen hier niks van merkt dan krijg jij zonder discussie of papieren voorwaarden je geld terug.


P.S. het is een tijdelijk aanbod en geldt maar een week. Een week is zo voorbij, dus bestel het vandaag nog. 

Copyright - Stressvrijleiderschap.nl