fbpx

Het is gelukt je bestelling is naar je onderweg. Geweldig dat je met de zeven stappen aan de slag gaat. Wacht nog heel even want ik heb nog een boodschap die je veel tijd en stress gaat besparen.

Stressvrij leiderschap 

 

Hoe je organisatie- en leiderschaps stress met behulp van de zeven stappen leert zien, begrijpen en oplossen zonder dat in het ongewisse blijft of je het wel begrepen hebt of correct toepast. 


 

Lees verder als je wilt weten hoe je je leiderschap optimaal kan ontwikkelen. Want... 

vind jij het lastig om:

 • de tijd en de ruimte te vinden om het boek stressvrij leiderschap te gaan lezen;
 • de tijd en ruimte te nemen om de oefeningen uit het werkboek te doen;
 • de discipline op te brengen jezelf de stappen aan te leren;
 • in het ongewisse te blijven of je het allemaal wel begrepen hebt;
 • met onzekerheid rond te lopen of je de stappen wel correct hebt toegepast?

Misschien kan ik helpen 

90% van de leidinggevenden die met mijn boek aan de slag gaan lukt het goed om de kennis van de zeven stappen inhoudelijk te begrijpen. Maar een klein deel lukt het om de stappen ook praktisch toe te passen en te implementeren in hun organisatie. 

Dit komt omdat wij leiders net als iedereen mensen zijn en dus ook de angst hebben om:

 • te veranderen;
 • te experimenteren met een ander aanpak;
 • conflicten aan te gaan;
 • bestaande patronen te doorbreken;
 • onzekerheid te moeten ervaren.

We hebben daarom net als iedereen de neiging om:  

 • in onze comfortzone te blijven hangen;
 • ons tegen verandering te verzetten;
 • weinig op ons eigen gedrag te reflecteren;
 • lastige issues te ontkennen;
 • met een rationele bril naar de werkelijkheid te blijven kijken.

Gun jezelf een makkelijkere leerweg

Om je zelf uit deze dynamiek te trekken helpt het om het leertraject niet zelfstandig maar samen te doen.

Samen met anderen leidinggevenden zodat je kan leren van de praktijkervaringen van anderen.

Samen met een mij als facilitator zodat je kan leren van mijn kennis over de zeven stappen en van mijn ervaring als coach en consultant.Het voordeel is dat je: 

 • een spiegel wordt voorgezet;
 • analyses over jou en je organisatie gepresenteerd krijgt;
 • sneller leert;
 • gedrag kan uitproberen;
 • feedback ontvangt;
 • geïnspireerd en gemotiveerd wordt;
 • herkenbare voorbeelden uit de praktijk hoort;
 • nieuwe ideeën en inzichten aangereikt krijgt.

Hoe de zeven stappen in acht dagen in je bloed gaan zitten zonder dat je hard moet blokken, er toe moet zetten of het niet begrijpt. 
Ik heb daarom  een leiderschapsprogramma van acht dagen ontwikkeld waarin je samen kan leren en groeien.  Binnen het programma worden de zeven stappen op zo’n manier behandeld dat ze automatisch onderdeel worden van jouw leiderschapsrepertoire. Je hoeft jezelf nooit meer af te vragen: wat had ik ook alweer hierover in de cursus geleerd? In plaats daarvan worden de stappen onderdeel van je tweede natuur en pas je ze automatisch toe.

Door deel te nemen:

 • houd je tijd over;
 • ontwikkel je een leiderschapsrol met meer sturingskracht;
 • ga je de processen onder de oppervlakte beter zien, begrijpen en oplossen;
 • wordt het lezen en leren leuker;
 • kan je makkelijker je rol vinden;
 • heb je geen last van 'vervelende' stress meer; 
 • groei je als persoon;
 • Krijg je meer zelfvertrouwen;
 • wordt de samenwerking met je team succesvoller;

en hoef je niet meer:

 • het leertraject helemaal in je eentje door te lopen;
 • elke keer tijd en ruimte te maken om het boek te lezen;
 • de disicpline op te brengen om de oefeningen te gaan doen;
 • in onzekerheid te leven of je de stappen allemaal wel goed begrepen hebt;
 • het risico te lopen dat je een verandering doorvoert die juist meer stress oplevert; 
 • de angst te hebben dat de samenwerking meer onder druk komt te staan;
 • last te hebben van gevoelens van onduidelijkheid.

Dit programma helpt jou verder ... 

Het programma Stressvrij leiderschap bestaat uit:

 • een check-in; 
 • een check-out; 
 • vier modulen van elk twee dagen. 

Check-in: met welke organisatie en leiderschapsstress heb jij nu te maken?

Dit is een een-op-een gesprek voor aanvang van het programma.

In het gesprek van anderhalf uur, ter waarde van 395 euro, wordt gezamenlijk geanalyseerd met welke organisatie- en leiderschapsstress je nu te maken hebt en hoe je er mee omgaat. Zo weet je precies hoe jij tijdens het achtdaagse programma je rol effectief, efficiënt en succesvol kan ontwikkelen zonder dat je tijd verlies aan het leren van niet relevante leiderschapskennis die niet bij jou situatie aansluit.


Check-out: welke organisatie- en leiderschapsstress is er straks nog over? 

Dit is een-op-een gesprek na afloop van het programma.

In het gesprek van anderhalf uur, ter waarde van 375 euro, wordt gezamenlijk gekeken met welke organisatie- en leiderschapsstress je nu nog te maken hebt en hoe je er in de toekomst het beste mee om kan gaan. Zo weet je precies welke groei je hebt doorgemaakt en wat je nog verder moet ontwikkelen.


Vier modulen  

De seminars bestaan uit twee cursus dagen waarbij reflectie, analyse, theorie en opdrachten elkaar afwisselen. 

Moduul één

Begrijp jij hoe de ‘leadershit’ in je organisatie in elkaar steekt? 

In het eerste moduul leer je hoe je ‘leadershit’ onder de oppervlakte beter kan zien en begrijpen zodat je niet meer onzeker hoeft te zijn of jij het wel bij het rechte eind hebt.

Ook leer je hoe je jezelf veel stress kan besparen door de levensvatbaarheid van een samenwerkingsverband te onderzoeken, zodat je nooit meer de frustratie hebt dat je zonder resultaat eindeloos veel tijd en werk in een project stopt. 

In deze twee dagen, ter waarde 3450 euro, ga je aan de slag met stap één en stap twee uit het boek.


Moduul twee

Weet jij welke rol je nu onbewust opneemt? En welke effectiever is?

In het tweede moduul leer je hoe je veel frustratie kan wegnemen door een analyse te maken van je huidige en gewenste leiderschapsrol, zodat je niet meer onbewust een rol op je neemt die niet of averechts werkt.

Tevens leer je hoe je met je nieuwe rol kan experimenteren zodat je deze precies kan laten aansluiten bij praktijk in je organisatie. In deze twee dagen, ter waarde van 3500 euro, worden stap drie en vier behandeld.


Moduul drie

Wil jij weten hoe je een veenbrand in je team kan voorkomen?

In dit moduul leer je hoe je de samenwerking succesvoller laat verlopen door issues bespreekbaar te maken zodat ze niet meer onderhuids gaan smeulen en uiteindelijk als een vulkaan uitbarsten.

Je leert om de onbewuste weerstand te herkennen en om te buigen zodat mensen uit hun comfortzone komen. Hierdoor komt de weg vrij om problemen door te werken en oplossen door te voeren. In dit seminar, ter waarde 3650 euro, leer je stap vijf en stap zes.


Modduul vier 

Nemen je teamgenoten ook leiderschap op om de ‘leadershit’ aan te pakken?

In dit moduul leer je hoe je een cultuur bouwt waarin mensen zich veilig genoeg voelen om blijvend naar de realiteit van de organisatie te kijken zonder dat de lastige issues worden vermeden zodat verandering niet meer traag en moeizaam vooruit komt en je blijvend met elkaar verder kan groeien. In deze twee dagen ter waarde van 3850 euro leer je stap zeven en is er ruimte om alle stappen met elkaar te integreren.


Het leiderschap programma dat je veel tijd gaat besparen en zorgt dat je projecten succesvoller en sneller kan afsluiten heeft een totale waarde van 15.220 euro.

Gratis leiderschaps-

consult 

Omdat je mijn boek en werkboek hebt aangeschaft en ik graag wil dat de zeven stappen werkelijk helpend zijn bied ik je vandaag een gratis leiderschapsconsult aan.

Een gesprek waarin we samen onderzoeken met welke organisatie- en leiderschapsstress je te maken hebt en of het stressvrij leiderschapsprogramma of executive coaching je kan helpen een effectiever, efficiënter en succesvollere leider te worden. We kijken of het programma geschikt is voor jou en ook of jij geschikt bent voor het programma.

Je bent voor het programma geschikt als je:

 • een academisch denkniveau bezit;
 • een onderzoekende leerstijl hebt;
 • niet terugdeinst om over je gevoelens, gedachten en gedrag te praten;
 • ervaring hebt om op jezelf te reflecteren bijvoorbeeld tijdens, coaching, therapie of opleiding;
 • een rol vervult waarbij je formeel of informeel leiderschap moet tonen;
 • leiderschap ziet als een rol die niet alleen van je positie in de hierarchie afhangt; 
 • met ongemak om kan gaan.

Je bent niet voor dit programma geschikt als je: 

 • op zoek bent naar tips, tricks en quick fixes;
 • moeite hebt om op je eigen rol te reflecteren;
 • succes alleen baseert op omzet- en winstcijfers;
 • aan 'how to do models' en management blauwdrukken wil vasthouden; 
 • een 'ik weet het allemaal wel' mentaliteit hebt;
 • gelooft dat het meeste van ons gedrag rationeel is;

“Door de cursus kwam mijn carrière in een stroomversnelling"

dr. Christa Hooijer 
-Director of Science, Unit Industry, TNO  

“Dit  programma verruimt je blikveld en effectiviteit enorm."

dr. Martijn Verwegen 
- Director research & knowledge transfer, VSNU.

Omdat het programma al een aantal jaren loopt en de ontwikkel kosten niet meer gemaakt hoeven te worden bied ik het achtdaagse programma nu aan voor slechts

6500 euro  


Als uit het leiderschapsconsult blijkt dat het programma geschikt is voor jou en jij geschikt bent voor het programma mag je mee doen. Als jij je deze week je inschrijft voor het gratis consult mag je bij de volgende programma nu eenmalig deelnemen voor 

4250 euro


Hier inschrijven voor het gratis leiderschaps-

consult 

Let wel dit aanbod geldt alleen als je je deze week voor het leiderschapsconsult inschrijft. Schrijf je dus nu in voor dit gratis en vrijblijvend consult en stel dit tijdelijk aanbod voor jezelf veilig.

Oudcursisten over het leiderschapsprogramma 

Persoonlijke benadering voor persoonlijke ontwikkeling waarbij mensen in vergelijkbare positie met elkaar werken daadwerkelijk leiderschap op te nemen.” 

dr. Pamela de Boer  
-Manager Kwaliteitszorg. VU 

Bruikbaar, broodnodig en goed voor eigen ontwikkeling. Ik heb er nog elke dag wat aan.

Jokelien Homans
-Directeur, De Poolster 

Een effectief programma waar ik blijvend profijt van heb."

Svend van de Velde 
-Afdelingshoofd , Universiteit Utrecht 

Ik heb veel aan de cursus gehad. Vooral het laten “aarden” en ruimte geven om te  ventileren zonder direct met een oplossing te komen.

Matti van Schooneveld  
- Sales manager, MAGNETO special anodes B.V. 

Dit programma maakt helder wat de primaire taak is, welke krachten deze verstoren en wat jij kunt doen om dat bij te sturen.

Eelke Pollé
-Founder at Travel Impact Accelator  

A brilliant experience. It revealed much to me about myself, my leadership style and my potential to do things differently and more effectively as a leader.” 

dr. Lawrence Jones-Walters
-Director of the knowledge base programme for nature inclusive transistions, Wageningen University and Reasearch 

The program is an eye-opener for who I am and how I am seen by others"

Maria Sovago,
-Founder STRALIA 

“It inspired me and opened up my eyes."

Gerald  Mberamlheto
-Tax expert & Business Development consultant, Green house International 
Niels van Steenbergen 

Cursusleider 

Wie ben ik eigenlijk?

Dank je wel voor het lezen van mijn boodschap. Tussen de regels door heb je meteen een indruk van me gekregen

Deze in­terne beelden van jou over mij zijn veel spannender en interessanter dan wat ik over mezelf in brochures of op websites schrijf. Dan bedoel ik zo’n tekstje als:


Ik ben Niels van Steenbergen (1970). Ik ben organi­satie­psycholoog en help als coach, consultant en op­lei­der met het zien, begrijpen en op­lossen van orga­nisatie- en leiderschapsstress onder de opper­vlakte. Ik heb organisatiepsychologie en -antropologie gestu­deerd, en daarna (post)academische opleidingen en cursussen gevolgd. Ik heb profit en non-profit klanten geholpen, ben lid ben van de International Society of Psychoanalytic Studies of Organisations (ISPSO) en heb hiervoor als do­cent/trainer aan de Universiteit Utrecht gewerkt. En met een beetje geluk vertel ik ook iets over mijn persoonlijke karakter, dat ik in mijn vrije tijd fotografeer en vader van twee kinderen ben.


Leuker is het om elkaar echt te leren kennen. In contact. Ik zou wel willen vertellen tegen welke dilemma’s ik in mijn rol als consultant aanloop. En ik zou van jou wel willen weten wat je stress (of energie) geeft? Wat de oorzaak daarvan is? Wat je er tot nu toe aan gedaan hebt? En hoe je leven eruit zou zien als je die stress niet had? Maar ook hoe je het boek hebt ervaren. Be­greep je de inhoud? Welke vragen riep het op? En heeft het je geholpen?

Kortom, dit is een uitnodiging voor echt contact. Ik hoop je terug te zien bij het leiderschapsconsult en dan praten we verder.

100% tevredenheidsgarantie 

Voor alle duidelijkheid! Het leiderschapsconsult is bedoeld om gezamenlijk te onderzoeken met welke organisatie- en leiderschapsstress jij te maken hebt en of je baat zou kunnen hebben bij het stressvrij leiderschapsprogramma of eventueel executive coaching. 

Als uit het gesprek blijkt dat het programma niet bij je past, dat jij niet bij het programma past, dat de tijd er nog niet rijp voor is, je geen budget hebt, is dat geen probleem.

Als jij je wel inschrijft voor het achtdaagse programma en na afloop blijkt dat je er geen baat bij hebt gehad en jezelf niet tot een krachtiger leider zonder stress hebt ontwikkeld, krijg je je geld terug. 


P.S.: vergeet niet dat het aanbod voor het leiderschapsprogramma alleen geldt als je deze week voor het leiderschapsconsult inschrijft. Schrijf je dus nu in voordat je het vergeet. 

Copyright - Stressvrijleiderschap.nl